Psychologie – knížky

Literatura více či méně odborná

Obecná psychologie, vývojová či sociální psychologie, psychoterapie a různé psychologické směry, aplikovaná psychologie…

:: Muž a žena – návod k použití – P. Šmolka (recenze)
To nejpodstatnější o partnerských a manželských vztazích

:: Manželská tonutí – M. Plzák (recenze)
Problémy v manželství, konflikty a jak uzdravit konfliktní manželství

:: Záhady experimentální psychologie – D. Cumminsová (výtažek)
O základních psychických jevech a důležitých psychologických experimentech

:: Freud a po Freudovi – Mitchell & Black (výtažek)
Rozšířené základy učení Sigmunda Freuda a jeho následovníků

:: Psychologie osobnosti – M. Nakonečný (výtažek)
Všeobjímající věc z psychologie osobnosti

:: Psychologie osobnosti – M. Nakonečný (přehled obsahu)
A ještě jednou – abyste věděli, co se tam dočtete

:: Člověče, neboj se – A. Ellis (výtažek)
Navzdory lidovému názvu jde v podstatě o učebnici kognitivně-behaviorální terapie a boji s úzkostí

:: Mít nebo být – E. Fromm (výtažek)
Zamyšlení nad různými možnostmi existence.

:: Cesty života – A. Millerová (výtažek)
Vývoj očima psychoanalytičky

:: Tabu v rodinné komunikaci – R. Pernerová (výtažek)
Psychoanalýza nebo chcete-li hlubinná analýza komunikačních deficitů

:: Způsob bytí – C. Rogers (výtažek)
Jak dosící spokojenosti nebo nespokojenosti podle humanistického psychologa

:: Narcismus – vnitřní žalář – H. P. Röhr (výtažek)
Analýza narcistické osobnosti na podkladu pohádkového příběhu

:: Žárlivost – R. Merkle (výtažek)
Poctivě pojaté téma žárlivosti

:: Psychologie zakázaného ovoce – J. Snel (výtažek)
Originálnípohled na lidské nešvary a hříchy

:: Když Nietzsche plakal – I. Yalom (výtažek)
Fiktivní setkání F. Nietzscheho a J. Breuera – beletristicky zpracovaná filozofie F.N.

:: Lži na pohovce – I. Yalom (obsah)
Představení práce psychoterapeuta ve stylu románu

:: Život a jak v něm zůstat naživu – J. Cleese & R. Skynner (výtažek)
Rozhovor o tom, jak se dobrat spokojenosti a zdraví

:: Jak si lidé hrají – E. Berne (výtažek)
Transkační analýza v lidské komunikaci – chceme vždy to, co si myslíme, chceme?

:: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy – J. Čáp (výtažek)
Odborné pojednání o tom, jak usnadnit nebo zkomplikovat život svým potomkům

:: Bolestně smutná nálada – Praško, Pašková, Prašková (výtažek)
Aneb deprese a její kognitivně-behaviorální terapie

:: Strach ze svobody – E. Fromm (výtažek)
Jak se rozvinout a realizovat, když se svobody bojíme

:: Psychologie morálního vývoje – H. Heidbrink (výtažek)
Když už by člověk neměl mít morálku dveří v průvanu a do kdy na to jako dítě nárok má?

:: Projektivní techniky – J. Šípek (výtažek)
Psychodiagnostika jinak než pomocí testů

:: Terminologie a dokumentace psychologických prací – J. Švancara (výtažek)
Co na právech v Plzni určitě všichni nečetli – návod na perfektně napsanou seminárku nebo diplomku

:: Přehled vývojové psychologie – J. Čížková (výtažek)
Vývoj člověka od plánů na jeho početí po jeho konec

:: Vývojová psychologie – M. Vágnerová (výtažek)
Další pojetí psychického vývoje člověka

:: Psychologie odolnosti – V. Hošek (výtažek)
Detailně a přece stručně o zátěžových vlivech a copingových strategiích

:: Hraniční porucha osobnosti – Z. Faldyna (výtažek)
Moderní téma i diagnóza – hraničář neví, kdo je a co chce a pořád to zkouší zjišťovat

:: Dějiny psychologie – M. Hunt (výtažek)
A nejen dějiny – stojí za pozornost

:: Lidský vztah jako součást profese – K. Kopřiva (výtažek)
Ten, kdo pomáhá. a ten, kdo pomoc (ne)přijímá – jak
spolu vyjít?

:: Sebevýchova – L. Míček (výtažek)
O sebepoznání a následné práci na sobě

:: Řeč těla – A. Pease (výtažek)
Neverbální komunikace slovem a obrazem

:: Psychosomatika – G. Danzer (výtažek)
Jsou jen nemoci těla nebo v nich vždycky nějak intervenuje naše psýcha?

:: Základní formy strachu – F. Riemann (výtažek)
Na strach psychoanalýzou

:: Základy sociální psychologie – N. Hayesová (výtažek)
Různé následky a nástrahy bytí s druhými lidmi

:: Sociální psychologie – M. Nakonečný (výtažek)
A tytéž následky a nástrahy ve vědecko.českém pojetí

:: Filosofie pro každého – Popkin & Stroll (výtažek)
O myslitelích života

Beletrie aneb literatura krásná

Neb tak jako v životě se i krásné literatuře zobrazují různé lidské sklony, všeliká duševní hnutí a zákoutí.

:: Vyhoďme ho z kola ven – K. Kesey (obsah)
Psychiatrická léčebna, rigidní pravidla a co se stane, když tam přijde pacient – živel

:: Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda – R. Stevenson (obsah)
Člověk je chvíli dobrý a chvíli ďábelský…

:: Flanchardský poklad – R. Stevenson (obsah)
Dobré skutky, nenadálé zbohatnutí, vděk…

:: Faleánské pobřeží – R. Stevenson (obsah)
Exotika, kopra, trochu mystiky a lásky

:: Hrozny hněvu – J. Steinbeck (obsah)
Farmáři připravení o půdu a hledající práci

:: Žebrácká opera – J. Gay (výtažek)
Láska, intriky, sex – znali to před stovkami let

:: Polly – J. Gay (obsah)
Aneb Žebrácká opera II

:: Pahorek – R. Rigby (obsah)
Věznice, solidarita, útlak, nespravedlnost…

:: Matka Davida S., narozeného 3. července 1959 – Y. Keulsová (obsah)
Co udělá s rodinou fetující syn

:: Mont-Oriol – G. de Maupassant (obsah)
Lázně, jejich hosté a domorodci

:: Dotyky zla aneb Nezletilá milenka – E. Štefková (recenze)
Autobiografický příběh ženy, která v dětství zažila sexuální zneužívání

Knížky a e-booky od PhDr. Michaely Peterkové
Tady najdete i některé e-booky ke stažení zdarma

Přehled humorných knížek
Když si chcete zvednout náladu