Výkladový psychologický slovník

Hledat ve výkladovém psychologickém slovníku


Zadejte slovo, jeho část nebo slovní spojení, které chcete hledat:
 
 

Zapsaný text chci hledat: v názvech pojmů v obsahu pojmů

Celkem je ve slovníku 273 slov.

Abreakce (abreaktivní akt) Hospitalismus (syndrom hospitalismu) Palpitace
Abúzus Huntingtonova nemoc (Huntingtonova chorea) Panická porucha
Adrenalin Hyperfagie Paralýza (paralytický)
Afonie (afonický, afonik) Hyperkalcemie Paranoia
Afázie Hyperkinetická porucha (hyperkinéza) Paranoidní
Agitovanost (agitace, agitovaný) Hypersenzitivita (hypersenzitivní) Paranoidní porucha osobnosti (paranoidní osobnost)
Agora (>agorafobie) Hypersomnie (hypersomní) Parasuicidium (parasuicidální)
Agrafie (agrafik, agrafický) Hypertymie (hyperthymie, hypertymní osobnost) Parasympatikus (parasympaticus)
Akrofobie Hyperventilace Parestezie (parestetický)
Ambilatearální (ambilateralita) Hypervigilita (hypervigilní) Paroxysmus (paroxysmální)
Amence (amentní stav, zmatenost) Hypnabilita (hypnobilita) Pasivně-agresivní osobnost
Amnézie (amnestický) Hypnagonické halucinace (hypnagonické jevy) Patognomický (patognomický symptom)
Amotivační syndrom Hypnopompické halucinace (hypnexagogické, hypnopompické jevy) Patologická intoxikace
Anankasmus (anankastický) Hypokalcemie Patologické hráčství
Anhedonie (anhedonický) Hypokalemie Pika
Anorektikum (anorektika) Hypomanie (hypomanický) Porucha osobnosti
Anosmie (anosmický, anosmik) Hyponatremie Porucha pohlavní identity
Anosognósa (anosognósie, anosognózie) Hypothyreoidismus (hypotyreoidismus) Poruchy chování
Anticipace (anticipovat, anticipační) Iatrogenní (iatrogeneze) Poruchy přizpůsobení (poruchy adaptace)
Anticipační úzkost (anticipační anxieta) Iatropatogenní (iatropatogeneze, iatropatogenetický) Poruchy příjmu potravy
Antidepresivum (antidepresiva) Ideativní obsese, ideativní obsedantní myšlenky Poruchy sexuální preference
Antipsychotika (antipsychotický) Indikace (indikovaný případ) Postkomoční syndrom
Anxieta (anxiózní) Inhibice (inhibovaný) Povelový automatismus (automatická poslušnost)
Anxiolytikum (anxiolytika) Inkoherence (inkoherentní) Pozitivní příznaky schizofrenie
Apoplektický Intersex Pracovní terapie
Apraxie (apraktický, apraktik) Intrakraniální Presenilní
Autoakuzace (autoakuzační tendence) Inzulinové kóma Presenium
Autonomní nervový systém (ANS) Ireverzibilní (irreverzibilní) Progresivní paralýza (dementia paralytica)
Benzodiazepin (benzodiazepiny) Iritabilita Psychastenie (psychastenik)
Beta-blokátory (beta-blokace) Juvenilní progresivní paralýza Psychogenní přejídání
Bilaterální (bilateralita) Kataplexie (kataplektický) Psychogenní synkopa
Binswangerův syndrom Katatonie (katatonní, katatonik) Psychotické reminiscence
Blud Klein-Levinův syndrom Pyromanie (pyromanický, pyroman)
Bouffée delirante Kleptomanie (kleptomanický, kleptoman, patologické kradení) Queteletův index tělesné hmotnosti
Burn-out (burnout, syndrom vyhoření) Komorbidita (komorbidní) REM rebound (rebound fenomén)
Choreatetoidní pohyby (choreatetóza) Kompulze Reaktivní úzkost (reaktivní neuróza)
Choreinformní pohyby (choreinformie) Konfabulace Regrese (regresivní, regredovat)
Chování typu A Koprofilie (koprofilní) Rehabilitace (rehabilitační)
Cirkadiánní Koprolálie Reserpin
Cirkadiánní oscilátor Kopropraxie Rettův syndrom
Cirkadiánní rytmus Korsakovův syndrom (Korsakovova psychóza) Reverzibilní
Cyklothymie (cyklotymie) Kulturní šok (kulturální šok) Rezultovat (rezultát)
DaCostův syndrom Kuru Růstový hormon (somatotropin, somatotropní hormon, STH, GH)
Defekace (defekační) Kyselé hrozny (metoda kyselých hroznů) Satyriáza (satyriasis)
Defekt (defektní) Lalace Schizoafektivní porucha
Degenerace Landau-Kleffnerův syndrom Sedativa (sedativum, sedativní)
Deja vu (déjà vu) Lateralita Selhání genitální odpovědi
Delirium Lesch-Nyhanův syndrom Separační úzkost
Demence (dementní) Logorea (logoroe) Separačně úzkostná porucha
Dementia praecox Maladsorpční syndrom Sexuální dysfunkce
Depersonalizace (depersonalisace) Malfunkce (malfunkční) Sladké citrony (metoda sladkých citronů)
Depersonalizační a derealizační syndrom Malé trankvilizéry Sluchová diskriminace
Deprivace (deprivovat, deprivovaný) Maniodepresivní psychóza Sociální síť
Derealizace (derealisace) Megafagie Sofronizace
Deviace (deviantní) Melancholie (melancholický) Somatizace (somatizační)
Dezinhibice (dezinhibovaný) Mentální anorexie (anorektický, anorektik) Somatizační porucha
Dezinhibovaná příchylnost v dětství Mentální bulimie (bulimický, bulimik) Somatoformní porucha
Dhát syndrom (Dhátův syndrom) Mentální retardace Somnambulismus (somnambulní, somnambul)
Diferenciální diagnóza (diferenciálně-diagnostická rozvaha, dif. dg.) Migréna Specifická porucha artikulace řeči
Distres (disstres) Mikrocefalus Spontánní remise
Druhotný (epinosický) zisk z nemoci Misúzus Spánková apnoe (apnoické pauzy)
Dráždivý tračník (syndrom dráždivého tračníku) Mánie Spánkový myoklonus
Dysartrie Münchhausenův syndrom – nemocniční tulák Stereotaktická operace (stereotaktická biopsie, stereotaxe)
Dysfunkční orgasmus Narkolepsie (narkoleptický) Stereotypie (stereotypní pohyby)
Dysfázie (dysfatický, dysfatik) Nebenzodiazepinová hypnotika Stres (stress)
Dyslálie Negativní příznaky schizofrenie Stresor
Dysmorfofobie (dysmorfofobický) Negativní sugestibilita Stupor (stuporózní)
Egodystonický Neorganická dyspareunie Subkortikální vaskulární demence
Elace (elační) Neorganická enkopréza Subkuktura (subkulturní)
Elektivní mutismus (selektivní mutismus, s. mutizmus) Neorganická enuréza Sugestibilita (sugestibilní)
Encefalopatie Neorganická hypersomnie Sympatikus (sympaticus)
Endogenní (endogenita) Neorganický vaginismus (psychogenní vaginismus) Symptomatická duševní porucha
Eustres (eustress) Neurastenie Syndrom neklidných nohou (Ekbomův syndrom, tachyatetóza)
Exhibicionismus (exibicionismus) Neuroleptický maligní syndrom (NMS) Tardivní dyskinéza
Falopletysmograf (falopletyzmograf, falometr) Neuroleptika (neuroleptikum; bazální, incizivní, atypická) Tik (tiky)
Farmaka Neurotická porucha (neuróza) Tourettův syndrom (Gilles de la Tourett sydrom)
Fenylketonurie Noradrenalin (NA, norepinefrin) Trankvilizéry (trankvilizér)
Fetišimus (fetišista, fetišistický) Nozofobie (nozofobní, nosofobie) Transvestitismus dvojí role
Fetální alkoholový syndrom (FAS) Noční děsy Trichotillomanie
Flooding (zaplavení) Noční můry Trvalá porucha s bludy
Floridní Noční penilní erekce Unilaterální (unilateralita)
Fobické obsese, fobické obsedantní myšlenky Návykové a impulzivní poruchy Vaskulární demence
Folie a deux (folie à deux) Obsese, obsedantní myšlenky Velké trankvilizéry
Frotérství Organická afektivní porucha Viktimizace (viktimizovat)
GABA – Gamaaminomáselná kyselina Organická duševní porucha Viktimologie
Generalizovaná úzkost Organická halucinóza Voyerství (voyer)
Halucinace (halucinatorní) Organická porucha osobnosti Vulvopletysmograf – vaginální pletysmograf
Halucinogeny (halucinogen, halucinogenní) Organický amnestický syndrom Wernickeho afázie (Wernickeova afázie)
Halucinóza Organický psychosyndrom Wernickeho encefalopatie (Wernickeova encefalopatie)
Hebefrenie (hebefrenní) PADAM (mužské klimakterium) Zadržování dechu u dětí
Hebefrenní schizofrenie Palilalie (palilalik, palilalický) Zraková diskriminace