Anatomie a fyziologie – přehled článků

1. Anatomie a fyziologie – úvod
Seznam zkratek, pojmy biologie, somatologie, cytologie …

2. Buňka – stavba, funkce, organely
Buněčné organely – jádro, jadérko, mitochondrie, ribosomy, lysosomy, Golgiho komplex …

3. Životní cyklus a diferenciace buňky
Jak se buňky dělí – mitóza a meióza, jak se specializují a jak zanikají – nekróza a apoptóza

4.Tkáň a typy tkání
Co je tkáň, epitel, pojivo, svalová a nervová tkáně, regenerace

5. Krev, krevní plazma a krevní skupiny
Na co máme krev, kolik a kde, krevní skupiny a antigeny, aglutinogeny, Rh faktor

6. Červené krvinky a krevní destičky
Erytrocyty – kde se tvoří, kolik jich je, krevní barvivo hemoglobin, trombocyty

7. Zástava krvácení – hemostáza
Shlukování destiček, tvorba trombu, fibrin, poruchy srážlivosti

8. Bílé krvinky a jejich druhy
K čemu jsou a základní druhy – granulocyty a agranulocyty a jejich typy

9. Imunita specifická a nespecifická
Obrana proti patogenům, typy imunitních dějů, fagocytóza, autoimunita, HIV

10. Kosti – stavba a funkce
Složení kostí – okostice, hutná a houbovitá kost, kostní dřeň, osifikace a spojení kostí

11. Páteř, lebka a hrudník
Obratle a jejich části, žebra, obličejová a hlavová část lebky

12. Kosti horní a dolní končetiny
Lopatkový pletenec, pánevní pletence a kostra volné horní a dolní končetiny

13. Svaly – složení a funkce
Svalová vlákna, aktin, myozin, kontrakce a relaxace svalů, typy svalů, reflexní oblouk

14. Jednotlivé svaly lidského těla
Svaly hlavy, krku, hrudníku, břicha, zad, horních a dolních končetin

15. Termoregulace
Řízení tělesné teploty, zvýšená teplota, regulace výdeje tepla

16. Srdce – skladba a funkce
Síně, komory, chlopně, systola, diastola, pohyb krve, převodní systém srdeční

17. Cévy a tělní oběh
Skladba cévní stěny, velký tělní oběh, aotra, arteriae, arterioly, kapiláry, venuly, vény

18. Lymfatický systém
Lymfatické (mízní) cévy, uzliny, lymfatické kmeny, slezina

19. Dýchací systém
Nosohltan, hrtan, průdušnice, plíce a plicní sklípky, výměna krevních plynů

20. Dýchání
Inspirace, expirace, řízení dýchání, pneumotorax, difúze O2 a CO2

21. Trávicí (gastrointestinální) systém
Stěna trávící trubice, nervové a humorální řízení, GI hormony

22. Části trávicího systému
Dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo

23. Slinivka břišní a játra
Produkce pankreatické šťávy, Langerhansovy ostrůvky, vznik žluči v játrech, detoxikace organismu

24. Kůže a kožní deriváty
Pokožka, škára, vazivo, obnova kůže, vlasy a chlupy,
prsní žláza

25. Ledviny a nefrony
Vylučování odpoadních látek, skladba nefronu – tělíska, kanálky, primární a definitivní moč

26. Močové cesty
Ledvinové kalichy, ledvinná pánvička, močový měchýř, mikce a mikční reflex

27. Zrak a stavba oka
Čočka, zornice, sítnice, zrakový nerv, tyčiny a čípky, vidění, přídatné orgány oka

28. Sluch
Zevní, střední a vnitřní ucho, hlemýžď blanitý a kostěný, cesta zvuku, sluchový nerv

29. Čich a chuť
Vzájemně propojené analyzátory, čichový bulbus, nerv, chuťové pohárky.

30. Orgány polohy a pohybu
Vestibulární systém – váčky a polokruhovité kanálky, udržování rovnováhy a orientace

31. Nervová soustava
CNS a PNS, synapse, neurotransmitery, přenos vzruchu, ochranné vrstvy CNS

32. Mícha, mozkový kmen, mozeček…
Šedá a bílá míšní hmota, kmen, Varolův most, mezimozek, retikulární formace, limbický systé

33. Koncový mozek a mozková kůra
Hemisféry, corpus callosum, oblasti mozkové kůry – motirická a senzitivní kůra, asociační oblasti

34. Míšní a hlavové nervy
31 párů míšních nervů a 12 párů hlavových nervů, inervace tělesných systémů

35. Autonomní nervový systém
Řízení vnitřních orgánů, sympaticus a parasympaticus, jejich protichůdná a komplementární činnost

36. Hormonální systém
Působení hormonů, jejich typy, prekurzory, typy žláz, kde se hormony tvoří

37. Epifýza a stítná žláza
Produkují melatonin, trijodtyroxin, tyroxin, kalcitonin, parathormon, důležitost pro organismus

38. Hormony slinivky a nadledvinek
Inzulín a glukagon, cukrovka DM I a DM II, dřeň a kůra nadledvinek

39. Hypothalamo-hypofyzární systém
Hormony hypofýzy, resp. adenohypofýzy, somatotropin, prolaktin aj.

40. Mužský reprodukční systém
Zevní genitál, varle, nadvarle, chámovod, semenné žlázky, prostata, hormonální regulace

41. Ženský reprodukční systém
Vaječníky, vejcovody, děloha, vagina, menstruační a ovulační cyklus

42. Těhotenství
Oplodnění, význam placenty, porod a jeho fáze, hormonální řízení

Tučně jsou vyznačena témata, na která se u přijímaček nebo studium psychologie klade zvýšený důraz.
Toto je přehled biologie (anatomie a fyzilogie) pro mírně pokročilé – pokud vám chybí základ, nastudujte si ho, abyste tomuto textu rozuměli. Pak byste měli zvládnout jak přijímací zkoušky, tak patrně i zkoušku z anatomie a fyziologie v prvním ročníku.

Další informace k přijímačkám a studiu psychologie:

:: Přijímačky na psychologii – kde je možné studovat, jak probíhají přijímačky

:: Články o vývojové a obecné psychologii, poruchách osobnosti

test pracovního typu