Online psychologické testy

    • testy osobnosti, paměti, EQ a další
    • všechny testy vyvinuli psychologové
    • online testy s okamžitým vyhodnocením
    • rozsáhlý a podrobný výsledek
    • jít na výběr testů

:: Test emoční inteligence EQ TEST
Tento psychotest zjišťuje, jak umíte komunikovat s druhými, zda dokážete dobře odhadnout, jak se cítí a jak si umíte poradit se svými emocemi.

EQ test


::
Test osobnosti ICAP
Díky tomuto testu zjistíte úroveň všech důležitých vlastností osobnosti – zda jste dominantní, extrovertní, společenští, zodpovědní, sebevědomí, flexibilní a tak dále.

Test ICAP


::
Test osobnosti PESO
Tento psychologický test se zaměřuje hlavně na vlastnosti, které ovlivňují vaše vztahy s lidmi. Jde např. o empatii, důvěřivost, agresivitu, obětavost, nepřátelskost a jiné.

:: Test silných stránek STRONG
Ojedinělý test, který nezkoumá nedostatky ani poruchy, ale naopak potenciál člověka a jeho silné stránky. Rozvíjení silných stránek je přitom zásadním zdrojem spokojeného a úspěšného života. Pokud máte pocit, že silné stránky své osobnosti neznáte, STRONG vám může dát zajímavé informace.

:: Test typů a poruch osobnosti OSPAT
Jeden z nejoblíbenějších psychotestů, který zkoumá celkové zaměření nebo typ vaší osobnosti – osobnost paranoidní, úzkostná, agresivní (disociální), emočně nestabilní, histriónská (hysterická) atd. Když je zaměření silné, může jít o poruchu osobnosti.

Psychotest OSPAT


::
Test psychických poruch BITEPT
Tento psychotest dokáže odhalit 16 nejčastějších duševních poruch z oblasti neuróz, psychóz a poruch nálady.

Psychotest BITEPT


::
Test profesní orientace FULJOB
Tento test odpoví, jaký jste profesní typ a jaká práce nebo jaké studium je v souladu s vaší osobností.


::
Test výkonové motivace MACH
Psychologický test zjišťuje, jak moc usilujete o úspěch a výkon, zda se jich nebojíte a zda máte potřebné osobnostní vlastnosti.

Povedený psychotest paměťových funkcí – důkladně prověří vaši paměť a v žebříčku se pak můžete porovnat s ostatními.

:: Test mentální výkonnosti COGIT
Velmi zajímavý psychologický test, který testuje nejen inteligenci, ale i pružnost myšlení, pozornost, schopnost pracovat i přes rušení atd. Opět možnost porovnat se s jinými řešiteli.