Vědomostní testy pro psychology

Psychologie a biologie – testy zdarma i s výsledky

Zde najdete odkazy na klasické vědomostní testy vždy ve dvou úrovních obtížnosti. Každý test má 50 otázek a vždy jen jedna odpověď je správná. Po zodpovězení otázek se na konci dozvíte jak svou úspěšnost, tak i správné odpovědi. Tyto testy jsou zcela zadarmo a plně online, takže výsledek máte ihned po jejich vyplnění. Testy jsou určené hlavně pro uchazeče o studium psychologie a pro studenty tohoto oboru – hodí se k přípravě na přijímačky (dokud se budou vědomostní testy u přijímacího řízení na VŠ dělat), studentům chystajících se na zkoušky i komukoli dalšímu, kdo si rád prověřuje svoje vědomosti.

Testy se otevírají po kliknutí v samostatném okně:

Biologie pro psychology – anatomie a fyziologie, se zaměřením na nervové buňky, nervový systém, mozek – strukturu a funkci, genetiku

:: Biologie v psychologii – základní obtížnost

:: Biologie v psychologii – vyšší obtížnost

Psychologie osobnosti – známí teoretici osobnosti (Freud, Jung, Skinner, Maslow, Lewin a mnoho dalších), jejich pojmy, biografická data; důležité směry v psychologii

:: Psychologie osobnosti 1 – základní obtížnost

:: Psychologie osobnosti 1 – vyšší obtížnost

:: Psychologie osobnosti 2 – základní obtížnost

:: Psychologie osobnosti 2 – vyšší obtížnost

Psychologie a její historie – předchůdci a představitelé psychologie, teorie, směry a pojmy

:: Dějiny psychologie – základní obtížnost

:: Dějiny psychologie – vyšší obtížnost

Cizí slova používaná v psychologii (tedy nejen tam) – termíny, které se vyplatí znát těm, kdo chtějí číst nějakou náročnější psychologickou literaturu, i těm, kteří se o psychologii nezajímají.

:: Cizí slova v psychologii – základní obtížnost

:: Cizí slova v psychologii – vyšší obtížnost