Viktimizace (viktimizovat)

  • proces, kdy se z člověka stává oběť trestného činu (např. je přepaden, okraden, napaden, vydírán…)
  • „zobětění“, victim = oběť
  • primární viktimizace – viz předchozí text, sekundární viktimizace – poškození oběti vyšetřovacími a jinými procesními postupy (např. nepravdivé obvinění oběti, že si vymyslela napadení; protahování případu, konfrontace s pachatelem…)
  • zkoumá viktimologie