Trvalá porucha s bludy

  • psychotická porucha, resp. skupina poruch, u níž jsou hlavním nebo jediným příznakem bludy
  • např. pro dg. schizofrenie zde chybějí halucinace, poruchy emocí…
  • skupina dg. F22 dle MKN 10