Tik (tiky)

  • mimovolní, rychlé, neúčelné a opakované pohyby nebo řečová produkce (pohyby hlasivek)
  • typicky např. záškuby očních víček, svalů v obličeji (grimasování), poskakování, pokašlávání, různé „zvířecí“ zvuky…
  • jejich nástup nelze ovlivnit, souvisí se stresem