Tardivní dyskinéza

  • syndrom zahrnující mimovolní pohyby – obvykle v obličeji jako převalování a vyplazování jazyka, jakoby přežvykování a pohyby rtů, dále choreativní pohyby rukou a nohou
  • skupina neurologických projevů jako důsledek léčby neuroleptiky
  • po vysazení nebo změně medikace tardivní dyskinéza u velké části lidí spontánně remituje (sama odezní)