Subkortikální vaskulární demence

  • demence, jejímž podkladem je poškození bílé mozkové hmoty v důsledku vysokého krevního tlaku; též Binswangerova demence
  • proto subkortikální (pod kůrou) a vaskulární (týkající se cév)
  • na rozdíl od Alzheimerovy demence nejsou poškozeny buňky v mozkové kůře
  • dg. F01.2 dle MKN 10