Stereotypie (stereotypní pohyby)

  • opakované, víceméně záměrné pohyby bez jakékoli funkce
  • obvykle kývání, pohyby prsty, kroucení vlasů, vytrhávání vlasů; vyskytují se i sebepoškozující stereotypie – bití se, kousání prstů, rtů, škrábání se…
  • často u mentálních retadrací
  • dg. F98.4 dle MKN 10