Queteletův index tělesné hmotnosti

  • hodnota odrážející poměr hmotnosti a výšky člověka – počítá se tak, že se hmotnost v kilogramech vydělí druhou mocninou výšky v metrech (např. člověk vážící 70 kg a měřící 174 cm počítá takto: 70/(1,74*1,74)
  • zavedl Quetelet v r. 1835, dnes je tento index známý jako Body Mass Index – BMI