Poruchy chování

  • dlouhodobě narušené vzorce chování; takové chování, které je mimo běžně přijímané normy a které negativně působí na subjekt i jeho okolí
  • typicky je to agresivita, neposlušnost, nepoddajnost, celkově disociální (protispolečenské) chování – krutost, ničení majetku, krádeže, u dětí záškoláctví a útěky z domova
  • skupina dg. F91 dle MKN 10