Pika

  • pojídání věcí, které nejsou k jídlu – kamínky, hlína, provázky, polystyren…
  • vyskytuje se buď izolovaně nebo jako jeden z příznaků demencí, autismu a u mentálních retardací
  • není to bulimie