Patologická intoxikace

  • stav po požití alkoholu člověkem s nízkou tolerancí – stačí mu vypít relativně málo, aby se symptomy projevily
  • příznaky – motorický neklid, tendence k agresivitě, malé zábrany, snížené sebeovládání
  • po několika hodinách postižený usíná a po probuzení má na dobu intoxikace amnézii (nic si z toho nepamatuje)