Palilalie (palilalik, palilalický)

  • opakování vlastních zvuků, slova vět
  • druh tiku, souvisí se stresem