Organická duševní porucha

  • taková psychická porucha, u níž existuje organický, tělesný podklad – např. vznikne vlivem úrazu hlavy, infekční nemoci mozku…
  • např. organická halucinóza, organická emnézie, organicky daná porucha osobnosti…