Neurotická porucha (neuróza)

  • psychická porucha, v níž dominuje úzkost
  • bez somatické (tělesné) příčiny; neurotik má normální orientaci v realitě, netrpí bludy ani halucinacemi a chová se v mezích
  • dnes se termín neurotická porucha nebo neuróza oficiálně příliš neužívá, tato skupina poruch patří po úzkostné poruchy
  • např. obsedantně-kompulzivní porucha, neurastenie, sociální fobie, izolované fobie…