Neuroleptika (neuroleptikum; bazální, incizivní, atypická)

  • též antipsychotika, léky s účinkem proti psychotickým onemocněním – schizofrenie, poruchy s bludy a jiné psychózy, příp. úzkostné poruchy

·         bazální neuroleptika (nízkopotenční) – levomepromazin (Tisercin), zu/klopenthixol (Cisordinol – forma vodného roztoku Acutar), thirodazin (Melleril – kapky), chlorpromazin (Plegomazin); nežádoucí účinky: hypnosedativní účinek, hypotenze

·         incizivní neuroleptika (vysokopotenční) – prochloperazin (Prochloperazin), flufenazin (Moditen – depotní), perfenazin (Perfenazin), haloperidol (Haloperidol – tbl., kapky), flupentixol (Fluanxol – depot.), nežádoucí účinky: extrapyramidový polékový syndrom

·         atypická neuroleptika – klozapin (Leponex), sulpirid (Prosulpin), risperidon (Rispend – hodně použ.), olanzapin (Zyprexa – i depotní, zvyšování hmotnosti), triaprid (u delirantních stavů), nežádoucí účinky minimalizovány

·         obvykle se užívají 1-2 roky po první epizodě psychózy, pět let až doživotně po druhé a další epizodě