Neorganický vaginismus (psychogenní vaginismus)

  • sexuální dysfunkce – stažení svalů kolem poševního vchodu, následkem je nemožný nebo bolestivý pohlavní styk
  • že jde o hypersomnii neorganickou znamená, že somaticky (tělesně) je žena v pořádku
  • příčiny jsou obvykle v rovině psychiky – minulé trauma, nedostatečné uvolnění, odraz konfliktního vztahu, stres…
  • řeší se psychologickou nebo sexuologickou intervencí
  • dg. F52.5 dle MKN 10