Negativní sugestibilita

  • odpor člověka vůči jakémukoli pokusu druhých o ovlivnění jeho chování nebo názorů – negativismus