Návykové a impulzivní poruchy

  • poruchy chování, člověk se nedokáže ovládnout a jedná iracionálně a proti svým zájmům
  • např. kleptomanie, patologické hráčství, zakládání požárů, trichotillomanie (vytrhávání si vlasů a chlupů)…