Maniodepresivní psychóza

  • střídání manické a depresivní nálady
  • popsal r. 1899 E. Kraepelin, dnes už nepoužívaný pojem, nahrazeno označením cyklothymie