Koprofilie (koprofilní)

  • obliba výkalů jakožto prostředku sexuálního vzrušení