Komorbidita (komorbidní)

  • výskyt společně s jiným onemocněním nebo poruchou
  • například u sociální fobie je častá komorbidita s alkoholismem (neboli sociální fobie je komorbidní s alkoholismem) – to znamená, že sociální fobik se relativně často stane navíc závislým na alkoholu