Kleptomanie (kleptomanický, kleptoman, patologické kradení)

  • porucha z oblasti poruch chování a impulzivních poruch – patologické kradení; odcizování věcí na základě vnitřního nutkání, kterému člověk nedokáže odolat; po akci pociťuje uspokojení
  • kradené věci kleptoman nepotřebuje ani je dále neprodává – hromadí je doma, případně je zahazuje
  • dg. F63.2 dle MKN 10