Kataplexie (kataplektický)

  • náhlý pokles svalového tonu (napětí) – člověk není schopen ovládat svaly, ale je při vědomí
  • celková kataplexie – postihuje svaly celého těla; částečná – týká se jen určité svalové skupiny
  • časté při narkolepsii