Intrakraniální

  • nacházející se uvnitř lebky
  • nejč. jako intrakraniální poškození nebo úraz – důsledky mohou být i trvalé, obvykle změna v emotivitě, myšlení, chování, inteligenci, osobnosti…, dále neurologické symptomy