Iatrogenní (iatrogeneze)

  • způsobený lékařem
  • obvykle se používá tehdy, když člověk nesprávnou péčí lékaře utrpěl újmu – fyzickou nebo duševní; např. iatrogenní infekce, iatrogenní úzkost…