Hypokalcemie

  • nízká hladina vápníku (kalcia), resp. iontů vápníku v organismu, obvykle při hypoparatyreoidismu
  • projevy hypokalcemie – deprese, úzkost, křeče, nízká výkonnost, podrážděnost