Hypnopompické halucinace (hypnexagogické, hypnopompické jevy)

  • halucinatorní jevy, vyskytují se při probouzení
  • jsou to normální, nikoli patologické jevy
  • nejčastěji mají formu zrakových halucinací, ale mohou vycházet ze všech smyslových modalit (sluchové, čichové halucinace…)