Hyperfagie

  • příjem nadměrného množství potravy, žravost, též megafagie
  • součást mnoha poruch příjmu potravy, u Klein-Levinova syndromu, poruch nálady…