Hospitalismus (syndrom hospitalismu)

  • skupina příznaků, které se vyvíjejí vlivem dlouhého pobytu v nemocnici nebo podobném zařízení kvůli odloučení od rodiny; týká se zejména dětí
  • symptomy: apatie, anhedonie (nemožnost potěšit se), nechutenství, poruchy spánku, celková povadlost, nezájem, smutný výraz
  • v dynamickém pojetí souvisí s anakliktickou depresí
  • je třeba co nejdříve navázat kontakt s mateřskou osobou, pak je hospitalismus reverzibilní (napravitelný)