Halucinóza

  • jejím jediným výrazným projevem jsou halucinace; akutní nebo chronická forma
  • např. alkoholová halucinóza jakožto důsledek abúzu (zneužívání) alkoholu nebo organická halucinóza jakožto následek organického poškození mozku