Falopletysmograf (falopletyzmograf, falometr)

  • přístroj k měření změn v objemu nebo prokrvení penisu
  • používá se při výzkumu sexuálních funkcí, při diagnostice sexuálních deviací a dysfunkcí
  • v sexuologii a psychiatrii: člověku napojenému na falopletysmograf (falometr) se promítají snímky nebo filmy obsahující různé sexuální objekty nebo děje a sleduje se, na které z nich reaguje vzrušením
  • v jeho vývoji zanechal významnou stopu český psychiatr a sexuolog Kurt Freund (se Sigmundem Freudem jej kromě země původu nic nepojí)