Endogenní (endogenita)

  • mající původ v tělesné rovině
  • např. endogenní deprese vypukne bez ohledu na vnější situaci; oproti tomu např. psychogenní bolesti nemají biologický podklad, jde o vliv psychiky