Elektivní mutismus (selektivní mutismus, s. mutizmus)

  • selektivní řečový kontakt, obvykle u dětí – s někým dítě mluví a s někým nemluví, případně ne/komunikuje v určitých situacích
  • pojí se s úzkostností, nízkou sociabilitou, hypersenzitivitou (přecitlivělostí)
  • popsal r. 1934 Tramer
  • dg. F94.0 dle MKN 10