Egodystonický

  • cizí egu – označuje vše, co člověk nevnímá jako vlastní, k němu náležející (tendence, přání, impulsy, pocity, myšlenky…)
  • psychoanalytický pojem