Dysmorfofobie (dysmorfofobický)

  • obava nebo neoprávněný pocit, že člověk je nějakým způsobem ošklivý a znetvořený
  • dysmorfofobik, že to na něm každý pozná a vidí, nadměrně se svým domnělým poškozením zabývá
  • vyskytuje se u obsedantně kompulzivní poruchy, psychóz, deprese nebo organicity
  • popsal r. 1886 Morselli