Dezinhibice (dezinhibovaný)

  • odbržděnost, netlumenost, nekontrolovanost
  • zdravý člověk se stále do určité míry kontroluje; dezinhibovaný jedinec pak porušuje normy, neovládá se (časté po požití většího množství alkoholu), může se týkat agresivity, vnucování se, chlubení se, svlékání, obscénních narážek, urážení…