Delirium

  • mozkový organický syndrom, skupina příznaků typu: zmatenost, poruchy vědomí, narušení myšlení, paměti, pozornosti, porušení emocionality a hodnocení situace
  • má kolísavý průběh, odeznívá obvykle během několika týdnů