Degenerace

  • patologické změny vedoucí postupně k úpadku struktury nebo funkce
  • týká se zejména tkání a tělesných orgánů – např. degenerace mozkové tkáně u demencí