Burn-out (burnout, syndrom vyhoření)

  • vyhoření – následek stresu z práce, nechuť k činnosti, úzkost, poruchy spánku, malá výkonnost, psychosomatické problémy
  • časté u pomáhajících profesí – učitelé, policisté, psychologové, lékaři, hasiči…
  • riziko komorbidity (současného výskytu) s alkoholismem, zneužíváním léků, depresí, úzkostnými pouchami