Binswangerův syndrom

  • též chronická subkortikální (arteriosklerotická) leukoencefalopatie
  • demence vyskytující se v relativně raném věku, důsledek poškození bílé hmoty mozkové
  • podobná je subkortikální vaskulární demence