Autonomní nervový systém (ANS)

  • skupina nervů a mozkových center zodpovědných za řízení funkcí vnitřních orgánů (žaludek, srdce, střeva, cévy…)
  • ANS má dvě části – sympaticus a parasympaticus
  • autonomní se nazývá proto, že je samostatný, nemůžeme do něho zasahovat vůlí