Anticipační úzkost (anticipační anxieta)

  • úzkost z očekávání – člověk má strach z něčeho, co má přijít
  • typický anticipační strach je tréma, dále se vyskytuje u panické poruchy jakožto obava z další ataky, časté též u týraných osob