Amence (amentní stav, zmatenost)

  • kvalitativní porucha vědomí – tj. porucha vědomí v jeho obsahu
  • typický je narušený kontakt s okolím, dezorientace, zpomalení a zmatení myšlení, poruchy pozornosti
  • amence souvisí s organickými poruchami mozku, ale může být i psychogenní