Zrak, stavba oka

zrak
•    orgán – oční koule – bulbus oculi, uložen v dutině očnice a v tukovém polštáři (> ochrana)
•    bělima – skléra – tuhá vazivová blána, obaluje a vpředu přechází v rohovku (cornea) – vypouklá, z průhledných lamel
•    cévnatka – choroidea – bohatě cévně zásobená, vybíhá vpředu v řasnaté těleso; jeho podkladem je kruhový sval (m. cilialis), na jehož vlákénkách je zavěšena čočka

•    čočka slouží k zaostřování
•    akomodace – sval se smrští a čočka se pasivně zakulatí > na blízko
•    relaxace – vlákna se napnou a čočka se protáhne > na dálku
•    duhovka – obsahuje zrakový pigment > různé barvy, liší se i strukturou a plastickým uspořádáním (irisdiagnostika – odhad tělesných změn podle duhovky; východní nauka)
•    zornicový reflex – schopnost reagovat na rozdíly v osvětlení
•    2 svaly – sfingter zužuje, dilatátor rozšiřuje
•    ovlivněno i drogami, emočně – SY rozšiřuje
•    oční komory – přední mezi rohovkou a duhovkou; zadní mezi duhovkou a čočkou, v nich komorová voda
•    za čočkou sklivec – průhledný rosol
•    >> všechny struktury se podílejí na lomu světla a směřuje to k ostrému obrazu na sítnici

sítnice – retina
•    obs. světločivé elementy
•    tyčinky – 120 mil., vním. světla; přibývá jich směrem k periferii
•    čípky – 6 mil., barvy, nejvíce v místě žluté skvrny
•    pigment rodopsin – ten se účinky světla rozkládá a způsobí el. impuls
•    RGB pigmenty
•    trichromat – vidí všechny barvy, di- dvě a mono- jednu
1.    pigmentová vrstva – epitel – zatemňuje
2.    vmezeřené výběžky tyčinek a čípků
3.    bipolární buňky
4.    velké gangliové buňky, jejich axony tvoří zrakový nerv – nervus opticus; opouští oční kouli v místě slepé skvrny
•    ještě amakrinní a horizontální buňky, které propojují receptory a bipol.
•    světlo prochází všemi vrstvami a je registrováno teprve výběžky tyč. a čípků

zrakový nerv
•    vlákna z vnitřních polovin sítnic se kříží v místě chiasma opticum
•    část vláken do mesencefalu > Č okohybných svalů a reflexů
•    dále vlákna do thalamu, zde přepojena do dalších center a mozk. kůry v zadní části okcipitálních laloků

•    prostorové vidění – máme dvě oči, díky nim binokulární vidění; obrazy na sítnici se trochu překrývají

svaly
•    upínají se na oční kouli a k očnici
•    4 přímé + 2 šikmé
•    hodně inervované – pohyby očí jsou přesné

přídatné orgány
•    víčka
•    jejich podkladem je tuhá vazivová ploténka
•    z okraje vyrůstají řasy; ústí mazových žláz
•    spojivka – blanka, začíná na vnitřní straně víčka a končí u rohovky
•    slzná žláza
•    nad okem, produkuje slzy, kt. se roztírají mrkáním – protibakteriální účinek, stírají prach, zvlhčují
•    stále odtékají slzným kanálkem do dutiny nosní