Zástava krvácení – hemostáza

1.    reakce cév – reflexní smrštění (vazokonstrikce)
2.    destičky
•    shlukují se a spojují – vytvářejí prstovité výběžky, těmi se zaklesnou a vytvoří provizorní zátku – trombus
•    trombus není schopen uzavřít cévu trvale, při vzestupu tlaku je vytlačován z rány; postupně zpevňován vlákny fibrinu
3.    vlastní srážení krve
•    = hemokoagulace – reakce, kdy se krev mění v netekutý gel
•    bílkovina kr. plazmy – rozpustný fibrinogen, se mění v nerozpustný fibrin, jehož vlákna tvoří kostru definitivního trombu
•    jakmile je stěna cévy opravena, trombus se rozpouští

špatná fce srážení:
•    hemofilie – dědičná choroba, nízká srážl. – silné krvácení z malých poranění
•    trombóza – chorobně velká srážlivost; putující utržený trombus = embolus > ucpe cévu, nezásobí se tkáň – embolie