Jednotlivé svaly lidského těla

svaly hlavy
•    žvýkací
•    spánkový sval – m. temporalis
•    žvýkací sval – m. masseter
•    2 křídlaté svaly – mm. pterogoidei
•    mimické
•    čelní a spánkový s.; kruhový oční svěrač; kruhový ústní svěrač; tvářový s.; mimický sval ústního koutku

svaly krku
•    2x šikmý sval – m. scaleni
•    zdvihač hlavy – m. sternocleidomastoideus
•    nad- a podjazylkové svaly (zvedají, resp. táhnou dolů hrtan)
•    trapézový sval – m. trapezius (mezi krkem a ramenem)

hrudní svaly
•    vnitřní a vnější mezižeberní svaly – mm. intercostales (navozují dech)
•    velký a malý prsní sval – mm. pectorales (pomocné dýchací)
•    pilovitý boční sval (křidýlko; pomocný dechový + vzpažení HK)

svaly břicha
•    zevní a vnitřní šikmý sval – m. obliquus externus et internus abdominis
•    příčný sval – m. transversus abdominis (oba na boku)
•    přímé břišní svaly – mm. recti
•    tříselný vaz – ligamentum inquinale; v tříselném kanálu u M semenný provazec, u Ž vaz upevňující dělohu

zádové svaly
•    otáčení, záklon, vzpřímená poloha, …
•    trapézový sval – m. trapezius (trojúhelník vzadu na hrudníku)
•    deltový sval (rameno) – m. deltoideus
•    široký zádový sval
•    velký hýžďový sval

svaly HK
•    deltový sval (rameno, abdukce HK) – m. deltoideus
•    pažní sval – m. brachialis
•    trojhlavý pažní sval (vzadu) – m. triceps brachii
•    dvojhlavý pažní sv. (vepředu) – m. biceps brachii
•    hákový sval – m. coracobrachialis
•    předloktí: natahovače ruky a ohýbač lokte (dlaňová strana); natahovače ruky a prstů (hřbet předl.)
•    ruka – hluboké dlaňové svaly a svaly prstů

svaly DK
•    velký hýžďový sval – m. glutaeus maximus (zanožení)
•    čtyřhlavý stehenní s. – m. quadriceps femoris (v úponu dole je čéška)
•    přímý stehenní sval
•    krejčovský s. (šikmo přes stehno)
•    bérec: trojhlavý lýtkový sval – m. triceps surae (Achilovkou k patní kosti; ohýbač nohy), přední bércové svaly
•    noha: hluboké svaly nohy a svaly prstů